https://images1.persgroep.net/rcs/4IYTyy5yYJlojKPI2B8F08D0A3o/diocontent/164421521/_fitwidth/1240?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.9

Artist impression toont hoe de entree van de Floriade er in 2022 bij zou moeten liggen. Beeld –

Met nog maar twee jaar te gaan en bergen werk te verzetten, lijkt de Floriade van Almere na enkele tegenslagen een race tegen de klok te worden. ‘Twee jaar lijkt veel, maar is het niet.’

Patrick Meershoek20 januari 2020, 8:55

De persberichten blijven onverminderd op­timistisch van toon. Vorige week maakte de ­directie van de Floriade in Almere bekend dat ook Bhutan zich heeft aangemeld als deelnemer aan de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022: ‘Het boeddhistische koninkrijk is niet rijk, maar bezit wel een hoog bruto nationaal geluk.’

Een portie van dat Bhutanees geluk kunnen ze in Almere goed gebruiken. Met nog twee jaar te gaan lijkt een succesvolle editie van de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling nog niet binnen handbereik. Tot nog toe hebben zich acht delegaties aangemeld voor de Floriade, ­terwijl het kabinet bij de start van de voorbereidingen uitnodigingen heeft verzonden aan 180 landen. Ook het vinden van sponsoren verloopt moeizaam.

Een moeilijke beslissing heeft directeur Peter Verdaasdonk voor de jaarwisseling moeten nemen. Het ontwerp van bouwpartners Amvest en Dura Vermeer voor de landenpaviljoens was in de ogen van de organisatie niet expowaardig. Verdaasdonk: “Het ontwerp sloot niet aan bij de ambitie om de gezonde groene stad van de toekomst te tonen. Dan kun je niet aankomen met blokkendozen van ordinair beton.”

Het was een besluit met flinke consequenties, want er moet een nieuw ontwerp komen, hetzij van de bouwers, hetzij van een andere partij. “We zijn nog steeds in gesprek met elkaar. Amvest en Dura hebben ook belang bij een kwalitatief goed ontwerp. Als de paviljoens een slechte indruk maken, slaat niet alleen de Floriade een modderfiguur, maar ook de gemeente en de bouwers. Dat wil niemand.”

Sponsoring moeizaam

Het besluit leidt ook tot vertraging, en daar zit in Almere niemand op te wachten. Verdaasdonk: “De infrastructuur is leidend in het geheel. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen we de rest niet invullen. Twee jaar lijkt veel, maar is het niet. Het komt erop neer dat we de komende zes maanden alle belangrijke knopen moeten hebben doorgehakt. Daarna komen de invulling en de aankleding.”

Ook de sponsoring gaat moeizaam. Het is tot nog toe niet gelukt grote bedrijven binnen te halen. Als oorzaak noemt Verdaasdonk de hoge ambities. “We hadden een plan om innovatieve bedrijven aan elkaar te koppelen. Dat bleek in de praktijk veel te ingewikkeld. Het is ontzettend jammer, maar we gaan nu weer op de traditionele manier met bedrijven afzonderlijk om de tafel zitten.”

De sponsoring is een belangrijke pijler onder de inkomsten. De kosten van de Floriade worden nu geraamd op 30 miljoen euro, drie keer het bedrag dat bij de start werd genoemd. De kans dat het evenement in de rode cijfers eindigt, wordt steeds groter. Verdaasdonk wijst erop dat de tentoonstelling een half jaar duurt, maar dat de investeringen voor de lange termijn zijn.

Race tegen de klok

“Als dit een puur commerciële onderneming zou zijn, zou geen enkele gemeente dat risico willen nemen. Maar de Floriade is nu al een aanjager van allerlei grote investeringen in het gebied. De verbreding van de A6 is vanwege de Floriade naar voren getrokken, net als de verbouwing van Almere Centraal. Op het terrein komt een woonwijk. Dat moet je allemaal meenemen in het kostenverhaal.”

Het kleeft een beetje aan de Floriade dat het een race tegen de klok is, en dat er in de aanloop altijd tegenvallers zijn. Maar Almere krijgt het wel erg zwaar voor de kiezen. In bestuurlijk opzicht bijvoorbeeld. Sinds de start van de voorbereidingen zijn drie verantwoordelijke wethouders voortijdig opgestapt. Iedereen hoopt dat de huidige bestuurder Jan Hoek wel een wethouder met kluit blijkt te zijn.

Maar ook in Florida BV, het bedrijf dat door de gemeente belast is met de organisatie van het evenement was het tot nog toe erg onrustig. Met name 2018 was een rampjaar, vanwege het vertrek van beide directeuren. Jan Willem Griep raakte betrokken bij een ernstig verkeersongeluk en kort daarna stapte Jannewietske de Vries op om burgemeester te worden in Friesland.

Meest complex

lees verder >>> https://www.parool.nl/nederland/de-organisatie-van-de-floriade-een-race-tegen-de-klok-voor-almere~b8697ad5/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F