Op een informatieavond over de Floriade in Almere zijn woensdag 200 belangstellenden afgekomen. De bijeenkomst is gehouden in KAF Almere.

Floriade-directeur Jannewietske de Vries en wethouder Tjeerd Herrema schetsten de actuele ontwikkelingen. Ook was er een informatiemarkt rondom het thema Growing Green Cities, dat centraal staat in de duurzame ontwikkeling van Almere.

De Floriade is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in de stad. Dit was de vierde van in totaal twaalf voorlichtingsbijeenkomsten.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/154167/almere-informatieavond-floriade-tre

kt-200-belangstellenden